Trên đời có 3 kiểu người xuất chúng nhất, họ đi đâu có quý nhân theo đến đó

Thao Nguyen

Đời người biết giữ vững 3 điều này, họ được coi là 3 kiểu người thông minh nhất.

Đầu tiên là người biết giữ miệng, dù ở tình huống nào cũng sẽ biết chừng mực, tu khẩu.

Thứ hai là người biết giữ sự lương thiện, lúc nào kiên trì và giữ vững tấm lòng lương thiện và thuần khiết .

Thứ ba là người biết giữ sự đạo đức đối nhân xử thế độ lượng, có tấm lòng nhân ái, dùng cái đức và thiện để đáp trả lại cái oán và ác.

Ba kiểu người này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm được thì rất khó.

Người biết ăn nói cẩn thận, quan tâm đến cảm nhận của người khác thì đó mới là người thực sự tài giỏi. (ảnh minh họa)

Người biết ăn nói cẩn thận, quan tâm đến cảm nhận của người khác thì đó mới là người thực sự tài giỏi. (ảnh minh họa)

Giữ miệng

Người biết ăn nói cẩn thận, quan tâm đến cảm nhận của người khác thì đó mới là người thực sự tài giỏi. Họa hay phúc đều có thể từ miệng mà ra. Thiện ý nói 1 câu thì vui vẻ, đừng nên ăn nói ác ý kẻo người đau khổ mà mình cũng chẳng sống yên.

Người xưa có câu: “Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ ngộ quốc”, nghĩa là một lời nói cũng có thể làm quốc gia trở nên hưng thịnh hoặc lụn bại.

Các cụ bảo: một lời nói cũng có thể làm quốc gia trở nên hưng thịnh hoặc lụn bại. (ảnh minh họa)

Các cụ bảo: một lời nói cũng có thể làm quốc gia trở nên hưng thịnh hoặc lụn bại. (ảnh minh họa)

Cuộc đời trong miệng bạn chính là cuộc đời của chính bạn, nói năng cẩn trọng sẽ thay đổi số mệnh.

Giữ tâm

Trên đời này sự lương thiện là viên trân châu quý hiếm trong lịch sử, người sống lương thiện thì còn hơn cả người vĩ đại. Lòng lương thiện chính là vàng ròng.

Giữ đạo

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường cảm thấy nhân tình thế thái lạnh nhạt, thường xuyên thấy cảnh người này lợi dụng người kia, chỉ biết chiếm lợi riêng cho mình, bán rẻ lương tâm, coi thường nhân quả.

Người nhân hậu, phúc đức bao dung vạn vật, đạo nghĩa là nền tảng lập mệnh của một con người. (ảnh minh họa)

Người nhân hậu, phúc đức bao dung vạn vật, đạo nghĩa là nền tảng lập mệnh của một con người. (ảnh minh họa)

Thực tế đây đều là vì thời đại đau khổ, chuẩn mực của con người trượt dốc, có nhiều người chẳng giữ vững được đạo nghĩa nữa.

Người nhân hậu, phúc đức bao dung vạn vật, đạo nghĩa là nền tảng lập mệnh của một con người.

Trong đối nhân xử thế, trong tâm luôn có đạo, biết nghĩ cho người khác thì đường đời mới rộng rãi vững vàng.

Leave a Comment